Gå i havn i…

Thyborøn
Thyborøn havn blev anlagt i årene 1914-1917. Beslutningen om byggeri af en havn hang sammen med Statens ønske om uddybning og sikring af Thyborøn Kanal, som var skabt ved havets gennembrud i 1862. Den nye havn var tænkt som tilflugtssted, dvs. nødhavn, for skibe på Nordsøen i tilfælde af dårligt vejr og som et støttepunkt for lokale fiskere. Harboøre havde gennem generationer været fiskerleje med både hav- og fjordfiskeri, og Thyborøn Havn blev fra 1917 hjemmehavn for fiskere bosat både i Thyborøn og Harboøre. Fiskeriet var fra starten havnens vigtigste erhverv. Det vigtigste fiskeri fra Thyborøn var snurrevodsfiskeriet efter rødspætter,…

Fiskeri

Thyborøn havn er en af de største fiskerihavne i Danmark med et stort antal hjemmehørende fiskefartøjer indenfor både konsum- og industrifiskeri. Thyborøn er specialiseret som landingssted for spisefisk af høj kvalitet med ubrudt kølekæde fra skib til fisken ankommer til kunden. Alle konsumarter, som eksempelvis mørksej, kuller, kulmule, havtasker, rødspætter og torsk m.fl., bliver solgt på en moderne internetbaseret fiskeauktion med et stort antal købere rundt i hele Europa. Havnens gode placering i forhold til fiskepladserne i Nordsøen, tiltrækker ligeledes en del udenlandske fartøjer.

Med lossefaciliteter i særklasse er industrifiskeriet ligeledes et af de vigtigste forretningsområder på Thyborøn havn. Industrifisken landes og sælges til Triple Nine, som er en af verdens største fiskemels- og oliefabrikker.

Følgeerhverv

Thyborøn Havn er et kraftcenter for den maritime serviceindustri og her finder man nogle af verdens førende leverandører af redskaber til fiskeriet, reparation og vedligeholdelse, nybygninger og ombygninger samt værft og flydedok. Talrige af fremtidssikrede fartøjer ser således dagens lys i Thyborøn