Trawl

Film om fiskeri 

 

Trawl-fiskeri

Trawlfiskeri er fiskeri under bevægelse, og én af de mest udbredte fiskerimetoder i verden. Trawlet designes efter, hvad der skal fiskes efter og hvor der fiskes. Trawlfiskeri bruges af alle størrelser både, fra de helt små til de helt store fartøjer. Overordnet er trawlet en pose med to wire, der trækkes gennem vandet, enten som bundtrawl eller flydetrawl. Bundtrawl bruges ved fiskeri ved havbunden, også kaldet demersalt fisker. Flydetrawl bruges ved fiskeri i de frie vandmasser, også kaldet pelagisk fiskeri. Trawlposen holdes udspillet af trawlskovlene. Trawlfiskeri kan foregå med ét eller flere trawl. Mange af de fisk, vi spiser, er fanget med trawl. Lige som de fisk, der anvendes i produktionen af fiskemel og fiskeolie, som eksempelvis tobis, også fanges med trawl.