Fisk i Danmark

I Danmark har vi nogle af verdens fineste spisefisk. De kan groft sagt opdeles i fire kategorier:

FLADFISK

Rødspætte, skrubbe, ising, rødtunge, søtunge, slethvar, helleflynder, pighvar

Rødspætten er en af de mest spiste saltvandsfisk i Danmark. Men rødspætten har faktisk en stor familie, og de kan fint erstatte hinanden på spisebordet. For eksempel kan skrubber og ising ofte være noget billigere end rødspætten og derfor være et fint supplement. I den anden ende af skalaen finder man helleflynderen, som er den absolut største fladfisk, og pighvarren, som er anerkendt for en af de bedste spisefisk, vi har. Begge arter er noget dyrere end rødspætten. Er man på udkig efter et billigere alternativ til pighvarren, er slethvarren ikke så tosset.

RUNDFISK

Torsk, kuller, kulmule, mørksej, lyssej, langer, hvilling, makrel, havtaske, havkat, sild, knurhane, fjæsing

Torsken er en af vores mest spiste fisk i Danmark. Men torsken har faktisk en stor familie, og de kan fint erstatte hinanden på spisebordet. For eksempel kan langer, kuller og kulmule ofte være noget billigere end torsken og derfor være et fint supplement. Det gode tip er at holde øje med, hvornår de forskellige arter er i sæson. Der er de nemlig bedst og billigst.

Skaldyr / Bløddyr

Rejer, hummere, krebs, krabber, muslinger, østers, blæksprutter og snegle

I Danmark findes omkring 500 arter af bløddyr, og de fleste af disse lever i havet. Alene muslingefamilen er ret stor, hvor også østers hører under.

Industri- / proteinfisk

Tobis, brisling, sperling, blåhvilling mfl.

Industrifisk er en betegnelse for fisk, der anvendes til fremstilling af fiskemel og fiskeolie. Tidligere kaldte vi det skidtfisk. I dag er mange gået over til betegnelsen proteinfisk. Udover at tobis er også en vigtig fiskeart for dansk økonomi, udgør den også en stor del af føden for mange rovfisk, bl.a. torsk.

Sæson for fisk

FORÅR

marts – april – maj

 • Rødspætter
 • Kuller
 • Pighvar
 • Helleflynder
 • Havkat
 • Havtaske
 • Søtunge
 • Slethvar
 • Hornfisk
 • Sild
 • Stenbider
 • Multe

SOmmer

juni – juli – aug.

 • Rødspætter
 • Kuller
 • Pighvar
 • Havkat
 • Havtaske
 • Kulmule
 • Knurhane
 • Rødtunge
 • Taskekrabber
 • Krabbeklør
 • Pighaj
 • Sildehaj

Efterår

sept. – okt. – nov.

 • Rødspætter
 • Kuller
 • Havtaske
 • Søtunge
 • Hornfisk
 • Sild
 • Kulmule
 • Rødtunge
 • Taskekrabber
 • Krabbeklør
 • Pighaj
 • Mørksej
 • Torsk
 • Multe
 • Skrubbe

Vinter

Dec. – jan. – feb.

 • Helleflynder
 • Mørksej
 • Torsk
 • Lange
 • Lyssej
 • Stenbider
 • Skrubbe

Sæson for konsumfisk/spisefisk i Danmark

Sæson for industrifisk i Danmark

Mere om fisk

 

Andre sandheder om fisk

· Det er klimavenligt at spise vildtfanget fisk

· De danske fisk er fanget bæredygtigt

· Fisk er en del af de syv kostråd

· Fisk er en delikat spise

10 alm. vildtfanget spisefisk i Danmark

1. Rødspætter
2. Sild
3. Mørksej
4. Torsk
5. Kulmule
6. Kuller
7. Havtaske
8. Jomfruhummer
9. Rødtunge
10. Makrel