• Trawlere
  • Not kombi
  • Snurrevod
  • Andre fartøjer
  • Garn/Krogefartøjer

Trawl-fiskeri

Trawlfiskeri er fiskeri under bevægelse, og én af de mest udbredte fiskerimetoder i verden. Trawlet designes efter, hvad der skal fiskes efter og hvor der fiskes. Trawlfiskeri bruges af alle størrelser både, fra de helt små til de helt store fartøjer. Overordnet er trawlet en pose med to wire, der trækkes gennem vandet, enten som bundtrawl eller flydetrawl. Bundtrawl bruges ved fiskeri ved havbunden, også kaldet demersalt fisker. Flydetrawl bruges ved fiskeri i de frie vandmasser, også kaldet pelagisk fiskeri. Trawlposen holdes udspillet af trawlskovlene. Trawlfiskeri kan foregå med ét eller flere trawl. Mange af de fisk, vi spiser, er fanget med trawl. Lige som de fisk, der anvendes i produktionen af fiskemel og fiskeolie, som eksempelvis tobis, også fanges med trawl.

Garn- / krog- og bundgarns-fiskeri

Garnfiskeri er én af de mest udbredte fiskeriformer i verden. Garnene tilpasses efter de fisk, man ønsker at fiske efter og der er forskel på, hvor kraftige de er og på maskestørrelsen i garnene. Med garn kan fisken kun fanges, når den bevæger sig. Når fisken svømmer ind i garnet/nettet, der hænger som en slags gardin, bliver den hængende i gællelågene, der fungerer som modhager. Maskevidden er grundlæggende bestemmende for hvilke størrelser fisk, der går i nettet. På den måde undgår man f.eks. at fange unge fisk, der skal nå at vokse sig store og være med til at genbefolke den næste generation.

Bundgarnsfiskeri foregår på lavt vand ved kysten. Her er det bundgarnspæle, som holder garnet på plads. Nettet er sat op, så det danner en tunnel fisken kan svømme ind i, og er konstrueret så fisken ikke kan svømme tilbage.  

Snurrevod / flyshooting

Fiskeri med snurrevod er en ældgammel dansk fiskemetode, der betragtes som speciel skånsom. Snurrevoddet består af et antal tove, der udlægges i en halvcirkel. Når tovene trækkes ind, samler tovene fiskene, som dermed går i voddet, når det nærmer sig skibet.

Snurrevod er i dag, i høj grad, erstattet af en meget lignende fiskeriform flyshooting, som bruges på nyere og mere moderne fiskefartøjer. Flyhooting er ligesom snurrevod skånsom overfor fisken. Forskellen er primært, at flyshooting foregår fra en stor flydebøje og ikke et anker. Desuden er tovene meget kraftige. Flyshootingfartøjet sejler line ud og sætter voddet på samme måde som snurrevodsfartøjet. Herefter sejles op til bøjen, og man starter med at hale ind. Samtidig med at der hales ind, sejler fartøjet langsomt fremad og på den måde fiskes et større område.

Not-fiskeri

Fiskeri med not bruges ved store havdybder som f.eks. i Nordsøen. Især ved fiskeri af fritsvømmende stimefisk som f.eks. sardin, makrel, ansjos, brisling og sild, benyttes noten. Noten er en stor netvæg, som sættes rundt omkring en fiskestime. I nettets underkant er monteret en stålwire; når kutteren har sluttet sin cirkelsejlads, og nettet er sat ud, hales wiren ind, indtil nettet er lukket i bunden. Derefter hives noten ind på fartøjet, indtil der kun er den del af noten tilbage, hvori fisken befinder sig. Nettet tømmes for fisk ved hjælp af en pumpe.